Tartalom Részletezés Alcímek Előző

2. számú melléklet

a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez

2. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű állatfajok

Tudományos névMagyar név
EMLŐSÖK (MAMMALIA)
ROVAREVŐK (INSECTIVORA)
Vakondfélék (Talpidae)
Galemys pyrenaicuspireneusi pézsmacickány
DENEVÉREK (CHIROPTERA)
Patkósdenevér-félék (Rhinolophidae)
Rhinolophus blasiiBlasius-patkósdenevér
Rhinolophus euryalekereknyergű patkósdenevér
Rhinolophus ferrumequinumnagy patkósdenevér
Rhinolophus hipposideroskis patkósdenevér
Rhinolophus mehelyiMéhely-patkósdenevér
Simaorrú denevérek (Vespertilionidae)
Barbastella barbastelluspiszedenevér
Miniopterus schreibersiihosszúszárnyú denevér
Myotis bechsteininagyfülű denevér
Myotis blythiihegyesorrú denevér
Myotis capacciniihosszúlábú denevér
Myotis dasycnemetavi denevér
Myotis emarginatuscsonkafülű denevér
Myotis myotisközönséges denevér
Repülőkutya-félék (Pteropodidae)
Rousettus aegyptiacusnílusi repülőkutya
RÁGCSÁLÓK (RODENTIA)
Mókusfélék (Sciuridae)
Spermophilus citellusközönséges ürge
Hódfélék (Castoridae)
Castor fiber (kivéve az észt, lett, litván, finn
és svéd populációkat)közönséges hód
Pocokfélék (Microtidae)
Microtus cabreraeCabrera-pocok
Microtus tatricustátrai pocok
Szöcskeegérfélék (Zapodidae)
Sicista subtiliscsíkos szöcskeegér
RAGADOZÓK (CARNIVORA)
Menyétfélék (Mustelidae)
Lutra lutravidra
Mustela eversmannimolnárgörény
Macskafélék (Felidae)
Lynx lynx (kivéve az észt, lett és finn populációkat)hiúz
Igazi fókák (Phocidae)
Halichoerus grypuskúpos fóka
Phoca hispida bottnicagyűrűsfóka bottnica alfaja
Phoca vitulinaborjúfóka
PÁROSUJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
Szarvasfélék (Cervidae)
Rangifer tarandus fennicusrénszarvas fennicus alfaja
Tülkösszarvúak (Bovidae)
Capra aegagrus (természetes populációi)bezoárkecske
Ovis gmelini musimon (Korzikán és Szardínián élő
természetes populációi)muflon musimon alfaja
Ovis orientalis ophionciprusi muflon
Rupicapra rupicapra balcanicabalkáni zerge
CETEK (CETACEA)
Phocoena phocoenaközönséges disznódelfin
Tursiops truncatuspalackorrú delfin
HÜLLŐK (REPTILIA)
TEKNŐSÖK (TESTUDINES)
Szárazfölditeknős-félék (Testudinidae)
Testudo graecamór teknős
Testudo hermannigörög teknős
Testudo marginataszegélyes teknős
Mocsáriteknős-félék (Emydidae)
Emys orbicularismocsári teknős
Mauremys caspicakaszpi teknős
Mauremys leprosaspanyol víziteknős
GYÍKOK (SAURIA)
Nyakörvösgyík-félék (Lacertidae)
Gallotia galloti insulanagaekanári gyík insulanagae alfaja
Lacerta bonnalinincs magyar neve
Lacerta monticolaibériai hegyigyík
Lacerta schreiberispanyol zöldgyík
Podarcis lilfordiBaleár-szigeteki faligyík
Podarcis pityusensisPityusen-faligyík
Vakondgyík-félék (Scincidae)
Chalcides simonyifuerteventurai ércesgyík
Gekkófélék (Gekkonidae)
Phyllodactylus europaeuslemezesujjú gekkó
KÍGYÓK (OPHIDIA)
Siklófélék (Colubridae)
Elaphe quatuorlineataszalagos sikló
Elaphe situlaleopárdsikló
Viperafélék (Viperidae)
Vipera ursinii (kivéve a Vipera ursinii rakosiensis)parlagi vipera
KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA)
FARKOS KÉTÉLTŰEK (CAUDATA)
Szalamandrafélék (Salamandridae)
Chioglossa lusitanicaibériai szalamandra
Mertensiella luschanilikiai szalamandra
Salamandrina terdigitatapápaszemes szalamandra
Triturus carnifexalpesi tarajosgőte
Triturus cristatusközönséges tarajosgőte
Triturus dobrogicusdunai tarajosgőte
Triturus kareliniibalkáni tarajosgőte
Triturus montandonikárpáti gőte
Tüdőtlenszalamandra-félék (Plethodontidae)
Hydromantes ambrosiifrancia barlangi szalamandra
Hydromantes flavussárga barlangi szalamandra
Hydromantes geneibarna barlangi szalamandra
Hydromantes imperialisnincs magyar neve
Hydromantes strinatiinincs magyar neve
Hydromantes supramontesnincs magyar neve
FARKATLAN KÉTÉLTŰEK (ANURA)
Korongnyelvű békák (Discoglossidae)
Bombina bombinavöröshasú unka
Bombina variegatasárgahasú unka
Discoglossus galganoi (Discoglossus "jeanneae"-t is beleértve)spanyol korongnyelvű béka
Discoglossus montalentiikorzikai korongnyelvű béka
Discoglossus sardusTirrén-tengeri korongnyelvű béka
Valódibéka-félék (Ranidae)
Rana latasteiolasz barna béka
HALAK (PISCES)
INGOLASZERŰEK (PETROMYZONIFORMES)
Ingolafélék (Petromyzontidae)
Eudontomyzon spp.ingolafajok
Lampetra fluviatilis (kivéve a finn és svéd populációkat)folyami ingola
Lampetra planeri (kivéve az észt, finn és svéd populációkat)pataki ingola
Lethenteron zanandreai nincs magyar neve
Petromyzon marinus (kivéve a svéd populációkat)tengeri ingola
HERINGALAKÚAK (CLUPEIFORMES)
Heringfélék (Clupeidae)
Alosa spp.nagyheringfajok
LAZACALAKÚAK (SALMONIFORMES)
Pisztrángfélék (Salmonidae)
Hucho hucho (természetes populációi)dunai galóca
Salmo macrostigmanagyfoltú pisztráng
Salmo marmoratusmárványos pisztráng
Salmo salar (csak az édesviziek) (kivéve
a finn populációkat)lazac
Pócfélék (Umbridae)
Umbra kramerilápi póc
PONTYALAKÚAK (CYPRINIFORMES)
Pontyfélék (Cyprinidae)
Alburnus albidusdéli küsz
Anaecypris hispanicanincs magyar neve
Aspius aspius (kivéve a finn populációkat)balin
Barbus comizaspanyol márna
Barbus meridionalisPetényi-márna
Barbus plebejusolasz márna
Chalcalburnus chalcoidesállas küsz
Chondrostoma geneisötétoldalsávos paduc
Chondrostoma lusitanicumnincs magyar neve
Chondrostoma polylepis (C. willkommit is beleértve)ibériai paduc
Chondrostoma soettaolasz paduc
Chondrostoma toxostomafrancia paduc
Gobio albipinnatushalványfoltú küllő
Gobio kesslerihomoki küllő
Gobio uranoscopusfelpillantó küllő
Iberocypris palaciosinincs magyar neve
Leuciscus lucumonisolasz csabak
Leuciscus souffiavaskos csabak
Pelecus cultratusgarda
Phoxinellus spp.mediterrán csellefajok
Rhodeus sericeus amarusszivárványos ökle
Rutilus alburnoidesspanyol koncér
Rutilus arcasiiibériai koncér
Rutilus frisii meidingerigyöngyös koncér
Rutilus lemmingiiportugál koncér
Rutilus macrolepidotusnagypikkelyű koncér
Rutilus pigusleánykoncér
Rutilus rubilioolasz koncér
Scardinius graecusgörög keszeg
Csíkfélék (Cobitidae)
Cobitis elongatanyurga csík
Cobitis taesnia (kivéve a finn populációkat)vágó csík
Cobitis trichonicanincs magyar neve
Misgurnus fossilisréti csík
Sabanejewia auratatörpecsík
Sabanejewia larvata (Cobitis larvata és Cobitis conspersa)olasz csík
HARCSAALAKÚAK (SILURIFORMES)
Harcsafélék (Siluridae)
Silurus aristotelisnégybajuszszálas harcsa
FOGASPONTYALAKÚAK (ATHERINIFORMES)
Ikrázó fogaspontyfélék (Cyprinodontidae)
Aphanius fasciatuszebra fogasponty
Aphanius iberusspanyol fogasponty
SÜGÉRALAKÚAK (PERCIFORMES)
Sügérfélék (Percidae)
Gymnocephalus baloniszéles durbincs
Gymnocephalus schraetzerselymes durbincs
Zingel spp.bucófajok
Gébfélék (Gobiidae)
Knipowitschia panizzaelagúnagéb
Padogobius nigricansolasz folyamigéb
Pomatoschistus canestrinicsatornagéb
SKORPIÓHALALAKÚAK (SCORPAENIFORMES)
Kölöntefélék (Cottidae)
Cottus gobio (kivéve a finn populációkat)botos kölönte
Cottus petitiPetit-kölönte
GERINCTELENEK (INVERTEBRATA)
ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA)
RÁKOK (CRUSTACEA)
Tízlábú rákok (Decapoda)
Austropotamobius pallipescsókarák
ROVAROK (INSECTA)
Bogarak (Coleoptera)
Agathidium pulchellumcsinos gombabogárka
Bolbelasmus unicornisszarvas ganéjtúró
Boros schneiderieurópai boroszbogár
Buprestis splendenspompás díszbogár
Carabus hampeiberegi futrinka
Carabus hungaricusmagyar futrinka
Carabus variolosusvízi futrinka
Carabus zawadszkiizempléni futrinka
Cerambyx cerdonagy hőscincér
Corticaria planulalapos pudvabogár
Cucujus cinnabarinusskarlátbogár
Dorcadion fulvum cervaepusztai gyalogcincér
Duvalius gebhardtiGebhardt-vakfutrinka
Duvalius hungaricusmagyar vakfutrinka
Dytiscus latissimusóriáscsíkbogár
Graphoderus bilineatusszéles tavicsíkbogár
Leptodirus hochenwartibarlangi pecebogár
Limoniscus violaceuskék pattanóbogár
Lucanus cervusszarvasbogár
Macroplea pubipennisfinn hínárbogár
Mesosa myopsészaki foltoscincér
Morimus funereusgyászcincér
Oxyporus mannerheimiiészaki gombaholyva
Pilemia tigrinaatracélcincér
Probaticus subrugosusráncos gyászbogár
Propomacrus cypriacusciprusi karolóbogár
Pseudoseriscius cameronimáltai gyászbogár
Pytho kolwensisészaki sárkánybogár
Rhysodes sulcatuskerekvállú állasbogár
Stephanopachys linearisvonalas csuklyásszú
Stephanopachys substriatusrovátkás csuklyásszú
Xyletinus tremulicolarezgőnyár-álszú
Poloskák (Heteroptera)
Aradus angularishegyessarkú kéregpoloska
Lepkék (Lepidoptera)
Agriades glandon aquiloészaki fehérszemes-boglárka
Arytrura musculuskeleti lápibagoly
Catopta thripssztyeplepke
Chondrosoma fiduciariummagyar ősziaraszoló
Clossiana improbafüstös gyöngyházlepke
Coenonympha oedippusezüstsávos szénalepke
Colias myrmidonenarancsszínű kéneslepke
Cucullia mixtavértesi csuklyásbagoly
Dioszeghyana schmidtiimagyar fésűsbagoly
Erannis ankerariaanker-araszoló
Erebia calcariaLorkovic-szerecsenlepke
Erebia christifekete szerecsenlepke
Erebia medusa polarisskandináv szerecsenlepke
Eriogaster cataxsárga gyapjasszövő
Euphydryas aurinialápi tarkalepke
Glyphipterix loricatellabudai szakállasmoly
Gortyna borelii lunatanagy szikibagoly
Graellsia isabellaespanyol pávaszem
Hesperia comma catenasvéd vesszős busalepke
Hypodryas maturnadíszes tarkalepke
Leptidea morseikeleti mustárlepke
Lignyoptera fumidariafüstös ősziaraszoló
Lycaena disparnagy tűzlepke
Lycaena hellelápi tűzlepke
Maculinea nausithoussötét hangyaboglárka
Maculinea teleiusvérfű-hangyaboglárka
Melanargia argeolasz sakktáblalepke
Papilio hospitonkorzikai fecskefarkúlepke
Phyllometra culminariacsüngőaraszoló
Plebicula golgusGolgus-boglárka
Polymixis rufocincta isolatavillányi télibagoly
Polyommatus eroidesbalkáni pöttyösboglárka
Xestia borealislapp földibagolylepke
Xestia brunneopictaszibériai földibagolylepke
Fogólábúak (Mantodea)
Apteromantis apteranincs magyar neve
Szitakötők (Odonata)
Coenagrion hylascsíkos légivadász
Coenagrion mercurialedéli légivadász
Coenagrion ornatumdíszes légivadász
Cordulegaster herosritka hegyiszitakötő
Cordulegaster trinacriaeszicíliai hegyiszitakötő
Gomphus grasliniiatlanti folyami-szitakötő
Leucorrhinia pectoralislápi szitakötő
Lindenia tetraphyllalevelespotrohú szitakötő
Macromia splendenspompás sárkányszitakötő
öphiogomphus ceciliaerdei szitakötő
Oxygastra curtisiinarancsfoltos szitakötő
Egyenesszárnyúak (Orthoptera)
Baetica ustulataSierra Nevada-i nyergesszöcske
Brachytrupes megacephalussivatagi házitücsök
Isophya costatamagyar tarsza
Isophya stysierdélyi tarsza
Myrmecophilus baroniiBaron-hangyásztücsök
Odontopodisma rubripesvöröslábú hegyisáska
Paracaloptenus caloptenoidesálolaszsáska
Pholidoptera transsylvanicaerdélyi avarszöcske
Stenobothrus eurasiuseurázsiai rétisáska
PÓKSZABÁSÚAK (ARACHNIDA)
Álskorpiók (Pseudoscorpiones)
Anthrenochernes stellaenincs magyar neve
PUHATESTŰEK (MOLLUSCA)
CSIGÁK (GASTROPODA)
Anisus vorticuluskis lemezcsiga
Caseolus calculusbordás kövecskecsiga
Caseolus commixtafelemás kövecskecsiga
Caseolus sphaerulagömbölyded kövecskecsiga
Chilostoma banaticumbánáti csiga
Discula leacockianaLeacock-gombcsiga
Discula tabellatarovásos gombcsiga
Discus guerinianusmadeirai diszkoszcsiga
Elona quimperianaquemperi csiga
Geomalacus maculosusír csupaszcsiga
Geomitra monizianaMoniz-turbáncsiga
Gibbula nivosahavasi ragyáscsiga
Hygromia kovacsidobozi pikkelyescsiga
Idiomela subplicatamadeirai bordáscsiga
Lampedusa imitatrixnincs magyar neve
Leiostyla abbreviatakurta bábcsiga
Leiostyla cassidasisakos bábcsiga
Leiostyla corneocostatabordás bábcsiga
Leiostyla gibbadudoros bábcsiga
Leiostyla lamellosalemezes bábcsiga
Sadleriana pannonicatornai patakcsiga
Theodoxus transversalissávos bödöncsiga
Vertigo angustiorhosszúfogú törpecsiga
Vertigo genesiikerekszájú törpecsiga
Vertigo geyerinégyfogú törpecsiga
Vertigo moulinsianahasas törpecsiga
KAGYLÓK (BIVALVIA)
Najádfélék (Unionoida)
Margaritifera durrovensisír gyöngykagyló
Margaritifera margaritiferafolyami gyöngykagyló
Unio crassustompa folyamkagyló
Vándorkagylófélék (Dreissenidae)
Congeria kusceridinári kecskekörömkagyló

2. B) számú melléklet

Kiemelt jelentőségű közösségi állatfajok

Tudományos névMagyar név
EMLŐSÖK (MAMMALIA)
RÁGCSÁLÓK (RODENTIA)
Mókusfélék (Sciuridae)
Marmota marmota latirostriseurópai mormota latirostris alfaja
Pteromys volansszibériai repülőmókus
Spermophilus suslicusgyöngyös ürge
Pocokfélék (Microtidae)
Microtus oeconomus arenicolaészaki pocok arenicola alfaja
Microtus oeconomus mehelyiészaki pocok mehelyi alfaja
RAGADOZÓK (CARNIVORA)
Kutyafélék (Canidae)
Alopex lagopussarki róka
Canis lupus (kivéve az észt populációkat; a görög populációk
közül csak a 39. szélességi foktól délre esőket; spanyol
populációk közül csak a Duerotól délre esőket; lett, litván
és finn populációkat)
farkas
Medvefélék (Ursidae)
Ursus arctos (kivéve az észt, finn és svéd, populációkat)barna medve
Menyétfélék (Mustelidae)
Gulo gulorozsomák
Mustela lutreolaeurópai nyérc
Macskafélék (Felidae)
Lynx pardinuspárduchiúz
Igazi fókák (Phocidae)
Monachus monachusmediterrán barátfóka
Phoca hispida saimensisgyűrűsfóka saimensis alfaja
PÁROSUJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
Szarvasfélék (Cervidae)
Cervus elaphus corsicanustörpe gímszarvas
Tülkösszarvúak (Bovidae)
Bison bonasuseurópai bölény
Capra pyrenaica pyrenaicaspanyol kecske törzsalakja
Rupicapra pyrenaica ornataabruzzói zerge
Rupicapra rupicapra tatricatátrai zerge
HÜLLŐK (REPTILIA)
TEKNŐSÖK (TESTUDINES)
Tengeriteknős-félék (Cheliniidae)
Caretta carettaálcserepesteknős
Chelonia mydaslevesteknős
GYÍKOK (SAURIA)
Nyakörvösgyík-félék (Lacertidae)
Gallotia simonyiEl Hierro-i óriásgyík
KÍGYÓK (OPHIDIA)
Siklófélék (Colubridae)
Coluber cypriensisciprusi ostorsikló
Natrix natrix cypriacaciprusi vízisikló
Viperafélék (Viperidae)
Macrovipera schweizerimíloszi vipera
Vipera ursinii rakosiensisrákosi vipera
KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA)
FARKOS KÉTÉLTŰEK (CAUDATA)
Szalamandrafélék (Salamandridae)
Salamandra auroraesárga alpesiszalamandra
Kopoltyúsgőte-félék (Proteidae)
Proteus anguinusbarlangi vakgőte
FARKATLAN KÉTÉLTŰEK (ANURA)
Korongnyelvű békák (Discoglossidae)
Alytes muletensismallorcai korongnyelvű béka
Ásóbékafélék (Pelobatidae)
Pelobates fuscus insubricusbarna ásóbéka insubricus alfaja
HALAK (PISCES)
TOKALAKÚAK (ACIPENSERIFORMES)
Tokfélék (Acipenseridae)
Acipenser naccariiadriai tok
Acipenser sturioközönséges tok
LAZACALAKÚAK (SALMONIFORMES)
Marénafélék (Coregonidae)
Coregonus oxyrhynchus (az Északi-tenger bizonyos körzeteinek anadrom populációi)hegyesorrú maréna
PONTYALAKÚAK (CYPRINIFORMES)
Pontyfélék (Cyprinidae)
Ladigesocypris ghigiinincs magyar neve
Phoxinus percnurusmocsári csellé
FOGASPONTYALAKÚAK (ATHERINIFORMES)
Ikrázó fogaspontyfélék (Cyprinodontidae)
Valencia hispanicafeketefoltos fogasponty
Valencia letourneuxikorfui fogasponty
GERINCTELENEK (INVERTEBRATA)
ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA)
RÁKOK (CRUSTACEA)
Tízlábú rákok (Decapoda)
Austropotamobius torrentiumkövi rák
Ászkarákok (Isopoda)
Armadillidium ghardalamensisdéli gömbászka
ROVAROK (INSECTA)
Bogarak (Coleoptera)
Carabus menetriesi pacholeifellápi futrinka
Carabus olympiaeolasz futrinka
Osmoderma eremitaremetebogár
Phryganophilus nificollisvörösnyakú komorbogár
Pseudogaurotina excellensnagy fémescincér
Rosalia alpinahavasi cincér
Lepkék (Lepidoptera)
Callimorpha quadripunctariacsíkos medvelepke
Nymphalis vaualbumL-betűs rókalepke
Xylomoia strixészaki zsombékbagoly
PUHATESTŰEK (MOLLUSCA)
CSIGÁK (GASTROPODA)
Helicopsis striata austriacaausztriai bordás homokcsiga
Lampedusa melitensismáltai orsócsiga
Paladilhia hungaricamagyar vakcsiga

Tartalom Részletezés Alcímek Következő